fbpx

Wiele miejsc - jedna myśl

Wiele miejsc - jedna myśl

Nasze placówki to jedno serce, które bije z pasją, by angażować Twoje dziecko w niezwykłą przygodę edukacyjną.

Dlaczego tak jest?

Zapraszamy Cię do przekonania się o tym osobiście!

Odziały Stumilowego Lasu to przedszkola i żłobki prowadzone z pasją i wieloletnim doświadczeniem.

Naszym celem jest zapewnienie Twojemu dziecku czasu spędzonego z nami, który zostanie zapamiętany jako okres pełen radości, śmiechu i fascynujących odkryć, a Ty jako rodzic będziesz miał pełne zaufanie do naszej opieki i edukacji.

Na mapie Poznania znajdziesz :

 • Przedszkole i żłobek Stumilowy Las
 • Przedszkole Stumilowy Las – Leśni Przyjaciele
 • Przedszkole i żłobek Stumilowy Las – Zaczarowane miejsce

Co nas wyróżnia?

Każdego roku nasi nauczyciele wybierają program edukacyjny, który naturalnie wpasuje się w naszą koncepcję wspierania ucznia podczas jego naturalnego rozwoju, odkrywania talentów, wsparcia i bycia przewodnikiem w oparciu o cele i treści kształcenia w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Zapewniając dziecku wszechstronny rozwój, podążanie za jego potrzebami i zainteresowaniami, pomoc w dostrzeganiu i rozwijaniu jego mocnych stron oraz wprowadzenie małego człowieka w świat uniwersalnych wartości.

W przedszkolu Stumilowy Las nie stosujemy kar i nagród.
Czy to oznacza, że u nas nie ma zasad?
Nic bardziej mylnego!
Każde dziecko potrzebuje zasad już od najmłodszych lat. Dzięki nim czuje się bezpiecznie, uczy się modelu postępowania i funkcjonowania w społeczeństwie. Ich właściwe określenie pozwala nam wiedzieć, czego się spodziewać i jak działać, a przekroczenie ich pozwala na refleksję, dlaczego tak się stało i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Nasz program „Porozumienie bez przemocy” zapewnia wychowanie w duchu odpowiedzialności, zrozumienia i zapewnia harmonijny rozwój emocjonalny Twojego dziecka.

W Stumilowym Lesie wierzymy, że obopólny wysiłek jest kluczem do prawidłowego rozwoju dziecka. Każda rozmowa czy spotkanie z Państwem jest dla nas niezwykle ważne i cenne. Opieramy się na szeroko pojętej współpracy, wzajemnym wsparciu, zrozumieniu i konsultacjach. Organizujemy comiesięczne spotkania z wychowawcami, warsztaty dla rodziców i spotkania ze specjalistami. Jesteśmy zawsze na bieżąco z tym, co nam przekazujecie.

W naszych placówkach znajdziecie szeroki wachlarz zajęć w ramach czesnego oraz tych dodatkowych. Zaspokajamy naturalną ciekawość poznawczą proponując udział w takich aktywnościach jak* :

 • Język angielski towarzyszący dzieciom w każdym aspekcie dnia
 • Zajęcia plastyczne i sensoplastyczne 
 • Zajęcia artystyczno – teatralne
 • Zajęcia z logopedą 
 • Spacery i zajęcia na świeżym powietrzu 
 • Spotkania z ciekawymi osobistościami 
 • Edukacja zawodowa i profilaktyka prozdrowotna 
 • Kodowanie na dywanie 
 • Eksperymenty, projekty, zabawy oparte na doświadczaniu 
 • Zajęcia artystyczne 
 • Fit kids – zajęcia sportowe 
 • Zajęcia z psychoedukacji prowadzone przez psychologa
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna 
 • Biblioteka prowadzona przez dzieci 
 • Zajęcia kulinarne 
 • Piłka nożna 
 • Judo 
 • Robotyka 
 • Zajęcia indywidualne z logopedą 
 • Match rider – zajęcia matematyczne
 • Zumba
 • Warsztaty muzyczno-teatralne z Wujkiem Ogórkiem
 • Wycieczki
 • Koncerty 
 • Teatrzyki

*szczegóły dotyczące wymienionych zajęć dostępne są na podstronach każdej z placówek, zastrzegamy sobie także możliwość zmiany w/w aktywności.

Kierunek nauczania

Podejście bliskościowe, które stosujemy, nie jest dla nas tylko modnym trendem, ale jednym z naszych głównych przekonań. Dzięki właściwej postawie wobec dziecka, budujemy most łączący je, jego rodzinę oraz przedszkole lub żłobek. W naszych placówkach komunikacja jest pełna życia, empatyczna i wzbogacająca. Uczy nas emocjonalnej świadomości i szacunku dla własnych uczuć i potrzeb, jak również dla uczuć i potrzeb innych osób. Uważamy, że każda emocja jest ważna i może nas czegoś nauczyć, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wyrażona.

Dziecko jako samodzielny odkrywca i twórca swojej edukacji.

Plan daltoński stwarza możliwości do niezależnej i samodzielnej pracy każdego dziecka. Dziecko ma możliwość działania, mierzenia się z materią edukacyjną i społeczną a nie sięgania wyłącznie po gotowe rozwiązania. Poszukuje, bada świat i wyciąga wnioski. Dziecko otrzymuje prawo wyboru. Może samo zaplanować, kiedy wykona wyznaczone zadania. Proces edukacji wg planu daltońskiego jest wizualizowany, co pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w miejscu, w którym przebywają, czyli w przedszkolu. Wizualizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego odbywa się poprzez wyposażenie sal w kolorowe obrazki stanowiące swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne funkcjonowanie.

W koncepcji planu daltońskiego nauczyciel nie jest liderem procesu, lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza dziecku. Jest obserwatorem i podejmuje działanie wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebny. Nauczyciel nie jest nauczycielem, który ,,naucza”, ale osobą, która stwarza sytuacje w których dziecko uczy się – bo samo tego chce.

Froebel wspomaga ten proces, ucząc logicznego myślenia, nieszablonowego działania. Przy pomocy „darów” jakimi są różnego rodzaju klocki dzieci poprzez zabawę uczą się m.in. matematyki, przyrody, tajnik języka, sprawności, koordynacji, współpracy oraz wielu innych.

Tak naprawdę od nich samych zależy co chcą odkryć.

W Stumilowym Lesie kładziemy nacisk na dwie innowacyjne koncepcje pedagogiczne, które skupiają się na budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka i odkrywaniu jego nieodkrytych talentów. Uważamy, że każde dziecko jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego podejścia, co sprawia, że istnieje wiele sposobów, aby odkryć jego talenty. W naszej pracy pedagogicznej stawiamy na rozwój samodzielności, inicjatywy oraz umiejętności współpracy.

Plan daltoński jest kluczową ideą naszego podejścia. Jego głównym celem jest indywidualizacja procesu nauczania, co pozwala na dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka. Nauczanie w ten sposób rozwija inicjatywę i samodzielność, a także kształtuje poczucie odpowiedzialności za własne działania.

Daje on narzędzia i sposoby pozwalające na indywidualizację tego procesu, m.in.:

 • umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka,
 • uczy polegania na sobie,
 • rozwija inicjatywę i samodzielność – w działaniu i w myśleniu,
 • inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy,
 • kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania,
 • wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka,
 • to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i nauczyciela,
 • to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne,
 • to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”

Jeszcze więcej naszych atutów

 • Bajkoterapia, wspomagająca proces terapeutyczny u dzieci
 • Kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami, stale podnosząca swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i kursach
 • Kreatywne urodziny dla dzieci, pełne zabawy i atrakcji
 • Dyżury nauczycieli i dyrekcji, zapewniające ciągłą opiekę i wsparcie dla rodziców i dzieci
 • Bezpłatne warsztaty dla rodziców, pomagające w procesie wychowania i rozwijania umiejętności rodzicielskich
 • Imprezy okolicznościowe, warsztaty z udziałem rodziców, dziadków, przedstawienia oraz festyny
 • Dzień zabawki i dzień kinowy, zapewniające dziecku radość i zabawę
 • Indywidualne podejście do dzieci, uwzględniające jego potrzeby i zdolności
 • Ciepła, przyjazna atmosfera, sprzyjająca rozwojowi i nauce
 • Aplikacja dla rodziców 
 • Otwartość na potrzeby rodziców i opiekunów, umożliwiająca współpracę i dialog
 • Zdrowe, smaczne i zbilansowane żywienie, dbające o rozwój fizyczny i umysłowy dziecka
 • Możliwość indywidualnej diety dla dziecka, dostosowanej do jego preferencji i potrzeb żywieniowych.

Zapisy już trwają!

Zapraszamy do niepublicznych placówek Stumilowy Las, które cieszą się wysokim zadowoleniem rodziców, gwarantują rzetelną opiekę, rozwój oraz wspaniałą zabawę dla dzieci.