fbpx

Sensoplastyka w Przedszkolu Stumilowy Las

  • Sensoplastyka w przedszkolu

  • Sensoplastyka – to taka plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, zabawa różnymi fakturami, z wykorzystaniem różnych mas, materiałów sensorycznych. Zajęcia sensoplastyczne wpływają na rozwój całego organizmu, stymulują receptory przez co rozwijają połączenia nerwowe w mózgu. Im ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli i sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Zajęcia sensoplastyczne to niejako czas eksperymentu. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo- skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian. Dzieci zazwyczaj reagują na takie zajęcia bardzo entuzjastycznie i z chęcią się w nie angażują.

  • Przykładem zajęć sensoplastycznych są zabawy z kolorową solą. Dzieci np. „kolorują” mleko, badają jego konsystencje, tworzą mozaikę barw, a następnie przeprowadzają eksperymenty „rozmywania koloru”. Jest to połączenie świetnej zabawy, przy okazji której dzieci utrwalają umiejętność rozpoznawania kolorów, precyzję ruchów, a dodatkowo pobudzanie zmysłów oraz tzw. „oko badacza” 🙂

  • Zapisy już trwają!