fbpx

Rytmika w przedszkolu Stumilowy Las

  • Rytmika w przedszkolu

  • Rytmika to jedna z form wychowania muzycznego z którą dziecko zetknie sie w naszym przedszkolu. Zajęcia umuzykalniające z wplecionymi do muzyki różnego rodzaju ćwiczeniami pozwolą maluchowi na jeszcze lepszy rozwój sprawności fizycznej oraz rozwój umysłowy. Rytmika to działania, które mają na celu uwrażliwienie dziecka na rytm poprzez stworzenie takiego rodzaju ćwiczeń, aby maluch mogł za pomocą gestów i taktowania powtórzyć rytm muzyki, wykonać różne ćwiczenia w rytm muzyki, jak również wyrażać muzykę ćwiczeniami.

    Rytmika niesie ze sobą ogromne korzyści, na które warto zwrócić uwagę. W pierwszej kolejności: od najmłodszych lat dziecko obcuje z muzyką i jej rodzajami co bardzo pozytywnie wpływa na rozwój jego muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości, maluch dzięki obcowaniu z muzyką, która jest źródłem bogatych różnorodnych przeżyć zupełnie inaczej będzie przeżywał     i rozumiał inne dziedziny sztuki tj. teatr, taniec czy sztuki plastyczne.

  • Rytmika spełnia również bardzo ważną rolę w kształtowaniu osobowości psychicznej dzieci, poprzez zainteresowanie dzieci zabawami w rytm muzyki eliminuje sie u nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych osób, wzbogaca emocjonalnie. Dzięki ćwiczeniom rytmizującym rozwija się umiejętność koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości i porównania. Ćwiczenia rytmizujące pozwalają również na pozbycie się nieśmiałości, różnego rodzaju zaburzeń w zachowaniach u dzieci, jak również wiary we własne siły.

    Rytmika to także doskonała forma aktywności rozwijająca sprawność aparatu mięśniowo-ruchowego oraz umiejętne podporządkowanie aparatu ruchowego woli dziecka. To także integracja z rówieśnikami, tworzenie sie nowych więzi społecznych, a ponad to dzieci uczą sie wykonywać polecenia i współdziałać w grupie.

    Ale przede wszystkim Rytmika to wspaniała zabawa! 🙂

  • Zapisy już trwają!